Đăng ký

Soạn bài Dù sao trái đất vẫn quay - Soạn tiếng việt lớp 4

TÌM HIỂU BÀI:

Câu 1. Ý kiến của Cô-péc-ních có điểm gì khác ý kiến chung lúc bấy giờ.

  Lúc bấy giờ người ta cứ nghĩ rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, đứng yên một chỗ, còn mặt trời, mặt trăng và các vì sao phải quay xung quanh trái đất. Cô-péc-ních đã bác bỏ sai lầm đó. Theo ý kiến của Cô-péc-ních trái đất mới là một hành tinh quay xung quanh mặt trời.

Câu 2 : Ga-li-lê viết sách nhằm mục đích gì? Vì sao tòa án lúc bấy giờ xử phạt ông?

   Ga-li-lê viết sách nhằm mục đích ủng hộ tư tưởng khoa học của Cô-péc-ních. Tòa án lúc ấy xử phạt ông là vì chính quyển sách ấy đã chông lại quan điểm của Giáo hội, và quy cho ông cái tội nói ngược với những lời phán bảo của Chúa trời.

Câu 3 : Lòng dũng cảm của Cô-péc-ních và Ga-li-lê thể hiện ở chỗ nào?

   Thể hiện ở chỗ: Dám nói ngược lại với lời phán bảo của Chúa trời, quyết bảo vệ chân lí khoa học mặc dù họ biết sẽ nguy hại đến tính mạng của mình.

Đại ý: Ca ngợi những nhà khoa học chân chính đã dũng cảm bảo vệ chân lí khoa học cho dù họ có thể bị nguy hại đến tính mạng.