Đăng ký

Soạn bài Động từ - Soạn tiếng việt lớp 4

I. NHẬN XÉT

1. Đọc đoạn văn.

2. Các từ: - Chỉ hoạt động:

        + của anh chiến sĩ                            nhìn , nghi

        + của thiếu nhi                                     thấy

     — Chỉ trạng thái của sự vật:

     + của dòng thác                                  đổ ( đổ xuống )

     + của lá cờ                                           bay

 

LUYỆN TẬP

1. Tên các hoạt động em thường làm hàng ngày  nhà và  trường.

  • Các hoạt động ở nhà: đánh răng, rửa mặt, giữ em, quét nhà, tưới cây, tập thể dục, cho gà vịt ăn, giữ vịt, chăn trâu, nhặt rau, đãi gạo, đun nước, pha trà, nấu cơm, làm bài tập, học bài, xem ti vi, nghe ra-đi-ô...
  • Các hoạt động ở trường: nghe giảng, làm bài, đọc sách, trực nhật lớp, chăm sóc cây hoa trước lớp, tập nghi thức Đội, sinh hoạt văn nghệ, chào cờ...

 

2 Gạch dưới động từ trong đoạn văn :

a) Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông.

Nhà vua: -  Trẫm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khi

Yết Kiêu: - Thần chỉ xin một chiếc dùi sắt.

Nhà vua: -  Để làm gì?

Yết Kiêu: -  Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước.

b) Thần Đi-ô-ni-dốt mỉm cười ưng thuận.

  Vua Mi-đát thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo, quả táo cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa!

3. Nói tên các hoạt động, trạng thái được bạn thể hiện bằng cử chỉ, động tác không lời: Cúi, ngủ, ngồi, đứng.