Đăng ký

Soạn bài Đoạn văn trong bài văn kể chuyện - Soạn tiếng việt lớp 4

I. NHẬN XÉT

1.  a) Những sự việc tạo thành cốt truyện Những hạt thóc giống.

  1. Nhà vua muốn tìm người trung thực để truyền cho ngôi báu mới nghĩ ra kế: luộc kĩ thóc giông rồi phát cho dân chúng, giao hẹn: ai thu hoạch được nhiều thóc thì sẽ truyền cho ngôi báu.
  2. Chú bé Chôm dốc nhiều công sức chăm sóc mà thốc chẳng nảy mầm đã dám tâu sự thật trước sự kinh ngạc của mọi người.
  3. Nhà vua khen ngợi chú bé Chôm trung thực và dũng cảm nên đã quyết định truyền ngôi báu cho Chôm.

b)     - Sự việc 1 được kể trong đoạn 1 (3 dòng đầu).

        - Sự việc 2 được kể trong đoạn 2 (10 dòng tiếp).

        - Sự việc 3 dược kể trong đoạn 3 (4 dòng cuối).

2. Dấu hiệu giúp em nhận ra chỗ mở đầu và kết thúc đoạn văn.

-  Chỗ mở đầu đoạn văn là chỗ đầu dòng, viết lùi vào một ô.

-  Chỗ kết thúc đoạn văn là chỗ chấm xuống dòng.

3. Từ hai bài tập trên, rút ra nhận xét.

- Mỗi đoạn văn trong bài văn kể chuyện kể một sự việc trong một chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện.

- Hết một đoạn văn cần chấm xuống dòng.

 

LUYỆN TẬP

Phần còn thiếu viết tiếp:

 Có thể bổ sung phần còn thiếu vàọ đoạn văn cho hoàn chỉnh như sau:

   Vừa đi, cô bé hiếu thảo vừa lo mấy đồng bạc mang theo không đủ trả tiền thuốc cho mẹ. Bỗng cô thấy bên đường có vật gì như chiếc tay nải ai bỏ quên. Chiếc tay nải có vẻ nặng lại hở miệng. Ô ! Những thỏi vàng lấp lánh bên trong chiếc tay nải. Cách đó không xa có một bà lão đang bước vội. Cô bé đoán bà là chủ chiếc tay nải nên chạy theo gọi và hỏi:

-  Bà ơi! Bà đánh rơi chiếc tay nải này. Nó rơi xuống đường mà bà không hay phải không?

   Bà lão cười hiền hậu:

-  Khen cho con đã hiếu thảo lại thật thà. Ta chính là tiên thử lòng con đấy thôi. Con thật đáng được giúp đỡ. Hãy đưa ta về nhà chữa bệnh cho mẹ con.