Đăng ký

Soạn bài Điền vào giấy tờ in sẵn - tuần 34 - Soạn tiếng việt lớp 4

1. Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào bức điện chuyển tiền dưới đây:

Trả lời:

2. Hãy điền những điều cần thiết vào giấy đặt mua báo chí dưới đây

Trả lời: