Đăng ký

Soạn bài Cốt truyện - Soạn tiếng việt lớp 4

NHẬN XÉT

  1. Những sự việc chính trong truyện Dế Mèn bênh vực kẻ yếu.

a) Dế Mèn gặp Nhà Trò đang gục đầu khóc bên tảng đá.

b) Dế Mèn gạn hỏi. Nhà Trò kể lại tình cảnh khôn khố bị bọn nhện ức hiếp và đòi ăn thịt .

c) Dế Mèn phẫn nộ cùng Nhà Trò đi đến chỗ mai phục của bọn nhện.

d) Gặp bọn nhện, Dế Mèn ra oai, lên án sự nhẫn tâm của chúng, bắt chúng phá vòng vây hãm Nhà Trò.

đ) Bọn nhện sợ hãi phải nghe theo Nhà Trò được tự do.

2.  Chuỗi sự việc trên được gọi là cốt truyện. Vậy, cốt truyện là chuỗi sự việc làm nòng cốt cho diễn biến của truyện.

3. Cốt truyện thường gồm 3 phần:

+ Mở đầu: Sự việc khơi nguồn cho các sự việc khác (trong truyện Dê Mèn bềnh vực kẻ yếu là sự việc Dế Mèn bắt gặp Nhà Trò đang ngồi khóc bên tảng đá).

+ Diễn biển: Các sự việc chính kế tiếp theo nhau nói lên tính cách nhân vật, ý nghĩa của truyện (các sự việc b, c, d).

+ Kết thúc: Kết quả của các sự việc  phần mở đầu và phần diễn biến (sự việc đ).

LUYỆN TẬP

1.  Các sự việc trên được sắp xếp lại cho đứng là b-d-a-c-e-g.

2. Kể lại truyện Cây khế.

1.b.   Cha mẹ chết, người anh chia gia tài, người em chỉ được cây khế.

2.d.   Cây khế có quả, chim đến ăn, người em phàn nàn và chim hẹn trả ơn bằng vàng.

3.a.  Chim chở người em bay ra đảo lấy vàng, nhờ thế người em trở nên giàu có.

4.c.  Người anh biết chuyện, đổi gia tài mình lấy cây khế, người em

bằng lòng.

5.e.  Chim lại đến ăn, mọi chuyện diễn ra như cũ nhưng người anh may túi quá to và lấy quá nhiều vàng.

6.g.  Người anh bị rơi xuống biển và chết.