Đăng ký

Soạn bài Chính tả : Trung thu độc lập - Soạn tiếng việt lớp 4

CHÍNH TẢ

1. Nghe viết

Chú ý những tiêng bắt đầu bằng: r / d / gi hoặc có vần iên / yên / iêng

2. Lựa chọn

a) kiếm giắt - kiếm rơi xuống nước - đánh dấu - kiếm rơi - làm  - đánh dấu - kiếm rơi - đã đánh dấu.

b) yên tĩnh - Bỗng nhiên - ngạc nhiên - biểu diễn — buột miệng — tiếng đàn.

3. Tìm các từ

a) Các từ có tiếng mở đầu bằng r, d hoặc gi: rè, danh nhân, giường.

b) Các từ có tiếng chứa vần iên hoặc iêng: điện thoại, nghiền, khiêng.