Đăng ký

Soạn bài Chính tả : Thợ rèn - Soạn tiếng việt lớp 4

1. Nghe viết

Chú ý: l / n, uôn / uông.

2. Điền vào chỗ trống

a) l hay n?

                              Năm gian lều cỏ thấp le te

                              Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

                              Lưng giậu phất phơ chòm khói nhạt

                              Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.

                                                                                  Nguyễn Khuyến

b) uôn hay uông ?

-        Uống nước nhớ nguồn.

-                       Anh đi anh nhớ quê nhà

            Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.

-                      Đố ai lặn xuống vực sâu

                Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa.

-                     Người thanh tiếng nói cũng thanh

             Chuông kêu khẽ đánh bèn thành cũng kêu.