Đăng ký

Soạn bài Chính tả : Nếu chúng mình có phép lạ - Soạn tiếng việt lớp 4

1. Nhớ viết

  Chú ý những tiếng có âm đầu hoặc dấu thanh dễ lẫn: s / x , dấu hỏi / dấu ngã.

2. Lựa chọn

a) Trỏ lối sang - nhỏ xíu - sức nóng - sức sống — thắp sáng

b) (Ông Trạng Nồi) nổi tiếng - đỗ trạng - ban thưởng - rất đỗi - chỉ xin - nói nhỏ - Thuở hàn vi - phải - hỏi mượn - của - dùng bữa - để ăn - đỗ đạt

3. Viết lại cho đúng chính tả

a. Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

b. Xấu người, đẹp nết

c. Mùa hè cá sông, mùa đông cá bể

d.        Trăng mờ còn tỏ hơn sao

  Dẫu rằng núi lở còn cao hơn đồi.