Đăng ký

Soạn bài Chính tả : Kéo co - Soạn tiếng việt lớp 4

1. Nghe viết

 Chú ý những tiếng có âm vần dễ viết lẫn r / d/ gi , ât/ âc

2. Tìm và viết các từ

a) - nhảy dây                                      b) - đấu vật

    - múa rối                                             - nhấc

    - giao bóng                                         - lật đật