Đăng ký

Soạn bài Chính tả : Gà Trống và Cáo - Soạn tiếng việt lớp 4

1. Nhớ - viết

   Chú ý những tiếng bắt đầu bằng ch / tr hoặc có vần ươn / ương.

2. Những chữ bị bỏ trống

a)  trí tuệ - phẩm chất - trong lòng đất - chế ngự - chinh phục - vũ trụ - chủ nhân.

b)  bay lượn - vườn tược - quê hương - đại dương - tương lai - thường xuyên — cường tráng.

3. Tìm các từ

a) -  Ý muốn bền bỉ theo đuổi đến cùng một mục đích tốt đẹp: ý chí

    -   Khả năng suy nghĩ và hiểu biết: trí tuệ.

     - Cố gắng tiến lên để đạt tới mức cao hơn, tốt đẹp hơn: vươn lên.

     - Tạo ra trong trí óc hình ảnh những cái không có trước mắt hay chưa từng có : tưởng tượng.