Đăng ký

Soạn bài Chính tả : Chuyện cổ tích về loài người - Soạn tiếng việt lớp 4

CHÍNH TẢ

Câu 1:

Nhớ - viết bài “Chuyện cổ tích về loài người” (từ “Mắt trẻ con sáng lắm... Hình tròn là trái đất!”).

* Gợi ý: Học thuộc đoạn thơ đã cho. Nhớ và viết lại đúng từng câu, chữ trong văn bản và các dấu câu có trong đoạn thơ. Tự kiểm tra bằng cách đốì chiếu với văn bản, rồi tự chữa lỗi chính tả

Câu 2:

a) Điền vào chỗ trống khổ thơ đã cho (SGK TV4 tập 2, trang 22): “r, d hay gi”.

* Gợi ý: Em điền như sau:

                               Mưa giăng trên đồng

                               Uốn mềm ngọn lúa

                               Hoa xoan theo gió

                               Rải tím mặt đường

b) Đặt trên chữ in nghiêng dấu “hỏi hay ngã” (SGK TV4, tập 2 trang 23).

* Gợi ý: Em đặt dấu hỏi hay dấu ngã như sau:

  “Mỗi cánh hoa giấy giống hệt một chiếc lá, chỉ có diều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ. Lớp lớp hoa giấy rải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn gió thoảng, chúng liền tản mát bay đi mất.

Câu 3:

Chọn những tiếng thích hợp trong ngoặc đơn để hoàn chỉnh bài văn đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 43)

 * Gợi ý: Em đọc đoạn văn, xác định đúng tiếng thích hợp cần phải chọn, đúng ý, hợp nghĩa với từng câu văn, đọan văn.

Em chọn như sau:

                                   CÂY MAI TỨ QUÝ

.........dáng thanh ...........thu dần.........một điểm.........rắn chắc........vàng thẫm.......cánh dài .........rực rỡ ...........cần mẫn