Đăng ký

Soạn bài Chính tả : Chợ Tết - Soạn tiếng việt lớp 4

Câu 1 :

Nhớ - viết bài “Chợ Tết” (từ “Dải mây trắng... ngộ nghĩnh đuôi theo sau”).

* Gợi ý: Đọc thuộc đoạn thơ “Chợ Tết” rồi tự viết lại 11 dòng thơ theo quy định của bài chính tả.

Câu 2:

   Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh mâu chuyện đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 44).

  Gợi ý: Em đọc mẩu chuyện và dựa vào các yếu tố gợi ý đã cho, tìm từ để điền sao cho từ đó kết hợp được với từ đứng trước (hoặc sau) thích hợp với ý diễn đạt của câu là được. Em điền như sau:

"... họa sĩ... nước Đức... sung sướng... không hiểu sao... bức tranh... bức tranh”.