Đăng ký

Soạn bài Chính tả : Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp - Soạn tiếng việt lớp 4

Câu 1: Nghe - viết bài: “Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp” (SGK TV4 tập 1 trang 14)

  Gợi ý: Luyện viết một hai lần bằng hình thức bạn đọc em viết và ngược lại, rồi tự kiểm tra cho nhau.

Câu 2: Điền vào chỗ trống trong đoạn thơ và thành ngữ đã cho:

a) ch hay tr?

b) uôt hay uôc?

Gợi ý: Em điền như sau:

a) ch hay tr:    Chuyền trong vòm lá

                       Chim có gì vui

                       Mà nghe ríu rít

                       Như trẻ reo cười?

b) Uôt hay uôc

-  Cày sâu cuốc bẫm

-  Mang dây buộc mình

-  Thuốc hay tay đảm

-  Chuột gặm chân mèo.

Câu 3: Tìm tiếng thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh các câu trong hai mẩu chuyện đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 15):

a) Tiếng có âm tr hoặc ch?

* Gợi ý: Đãng trí bác học

 Đãng trí......chẳng thấy......xuất trình:.

b)  Vần uôt hoặc uôc

              Vị thuốc quý

 ........thuốc bổ.....cuộc đi bộ......bắt buộc ngài......