Đăng ký

Soạn bài Câu khiến - Soạn tiếng việt lớp 4

I. Nhận xét

1. Câu in nghiêng dưới đây dùng làm gì?

   Gióng nhìn mẹ, mở miệng, bật lên thành tiếng:

- Mẹ mời sứ giả vào đây cho con!

   Câu: "Mẹ mời sứ giả vào đây cho con!" được dùng để thể hiện một yêu cầu của con đối với mẹ.

2. Cuối câu in nghiêng có dấu gì?

   Cuối câu này có dấu chấm than.

3. Em hãy nói với bạn một câu để mượn quyển vở. Viết lại câu ấy.

   Nam ơi, cho mình mượn cuốn vở tập Toán của bạn để mình chép lại mấy đề bài tập nhé!

II. Luyện tập

Câu 1: Tìm câu khiến trong những câu đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 88)

Đó là những câu .

-  Đoạn a: - Hãy gọi người hàng hành vào đây cho ta!

-  Đoạn b: - Lần sau, khi nhảy múa phải chú ý nhé! Đừng có nhảy lên boong tàu!

- Đoạn c: - Nhà vua hoàn lại gứớm cho Long Vương!

- Đoạn d: - Con đi nhặt cho đủ một trăm đốt tre, mang về đây cho ta!

Câu 2: Tìm 3 câu khiến trong sách tiếng Việt hoặc toán của em.

* Gợi ý: Em có thể tìm các câu ở trong sách tiếng Việt của mình. Câu nào có nội dung yêu cầu, đề nghị, mong muốn của người nói, người viết, em chọn các câu đó. (Chú ý khi viết, cuối câu khiến có dấu chấm than (!). Đó là dấu hiệu giúp em tìm được những câu “khiến”).

Câu 3: Hãy đặt một câu khiến để nói với bạn, với anh chị hoặc với cô giáo.

Em có thể đặt câu như sau:

a. Nói với bạn:

- Ngày mai, cậu trực nhật với mình nhé!

b. Nói với anh, chị:

- Chị cho em mượn chiếc xe chạy thử vài vòng ở trong sân này nhé! 

c. Nói với thầy cô giáo:

Em xin phép thầy cho em ra ngoài có việc ạ!