Đăng ký

Soạn bài Câu kể Ai thế nào ? - Soạn tiếng việt lớp 4

Câu 1:

Đọc đoạn văn đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 23). Trả lời các câu hỏi sau:

a) Tìm những từ ngữ chỉ đặc điểm, tính chất hoặc trạng thái của sự vật trong các câu ở đoạn văn đã cho.

b) Đặt câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm được.

c) Tìm các từ ngữ chỉ sự vật được miêu tả trong mỗi câu.

d) Đặt câu hỏi cho các từ ngữ vừa tìm được.

* Gợi ý: Đọc đoạn văn đã cho, dựa vào gợi ý nêu ở sách giáo khoa, lần lượt tìm những từ ngữ theo yêu cầu câu hỏi và đặt câu hỏi cho các từ ngữ ấy.

a) Những từ ngữ chỉ đặc điểm tính chất hoặc trạng thái của sự vật, gồm:

-  Câu 1: xanh um

-  Câu 2: thưa thớt dần.

-  Câu 4: thật hiền lành

-  Câu 6: trẻ và thật khỏe mạnh.

b) Đặt câu hỏi cho các từ ngữ trên.

- Bên đường cây cối thế nào?

- Nhà cửa thế nào?

- Chúng thế nào?

- Anh thế nào?

c) Những từ ngữ chỉ các sự vật được miêu tả trong mỗi câu.

- Câu 1: cây cối

- Câu 2: nhà cửa

- Câu 4: chúng

- Câu 6: anh

d) Đặt cậu hỏi cho các từ ngừ trên.

- Bên đường, cái gì xanh um?

- Cái gì thưa thớt dần?

- Những con gì thật hiền lành?

- Ai trẻ và thật khỏe mạnh?

Câu 2:

Đọc đoạn văn (SGK TV4 tập 2 trang 24) và trả lời câu hỏi:

a) Tìm các câu kể “ai thế nào?” trong đoạn văn.

b)  Xác định chủ ngữ, vị ngữ của các câu vừa tìm được.

* Gợi ý: Dựa vào phần ghi nhớ đã học, em tìm các câu đã cho, như sau:

- Rồi những người con cũng lớn lên và lần lượt lên đường.

- Căn nhà trống vắng.

- Anh Khoa hồn nhiên, xởi lởi.

- Anh Đức, lầm lì, ít nói.

- Còn anh Tịnh thì đĩnh đạc, chu đáo.

b) c) Xác định chủ ngữ vị ngữ của các câu..

-  Rồi những người con / / cũng lớn lên và lần lượt lên đường

           CN                                           VN

-  Căn nhà / / trống vắng.

       CN               VN

- Anh Khoa / / hồn nhiên, xởi lởi.

      CN                    VN

- Anh Đức / / lầm lì, ít nói.

     CN                VN

- Còn anh Tịnh // thì thì đĩnh đạc, chu đáo.

         CN                             VN

Câu 3:

  Kể về các bạn trong tổ em, trong lời kể có sử dụng một số câu kể “ai thế nào?”

* Gợi ý: “Tổ của em gồm có tám bạn: ba trai năm gái, do bạn Hồng Loan làm tổ trưởng. Loan là một người bạn gái rất dễ thương. Nhung, Lài là hai cây văn nghệ nổi tiếng của trường. Còn hai bạn gái nữa là Tâm và Cúc. Tâm nhí nhảnh hồn nhiên và xinh xắn. Còn Cúc thì hơi đậm người, ít nói và rất chân thành với bạn bè. Ba thằng con trai của tụi tôi mỗi đứa mỗi tính. Trung thì lẻo mép hay nghịch phá. Tôi thì lầm lì nhưng nổi tiếng là nghịch ngầm. Còn Văn thì chậm chạp, lù khù nhưng học rất giỏi”.