Đăng ký

Soạn bài Câu kể Ai làm gì ?

NHẬN XÉT

1. Đọc đoạn văn đã cho

2. Tìm trong mỗi câu trên các từ ngữ

   Câu   Từ ngữ chỉ hoạt động  Từ ngữ chỉ người hoạt động
    2  đánh trâu ra cày    người lớn
    3   nhặt cỏ, đốt lá    các cụ già
    4     bắc bếp thổi cơm    mấy chú bé
    5    tra ngô    các bà mẹ
    6    ngủ khì trên lưng mẹ    các em bé
    7   sủa om cả rừng    lũ chó

3. Đặt câu hỏi

  Câu

Cho từ ngữ chỉ hoạt động

Cho từ ngữ chỉ người hoặc vật hoạt động

           2

Người lớn làm gì?

Ai đánh trâu ra cày?

           3

Các cụ già làm gì?

Ai nhặt cỏ? Đốt lá?

           4

Mấy chú bé làm gì?

Ai bắc bếp thổi cơm?

           5  

Các bà mẹ làm gì?

Ai ngủ trên lưng mẹ?

          6

 Các em bé làm gì?

Ai ngủ khì trên lưng mẹ ?

          7

Lũ chó làm gì?

Ai sủa om cả rừng?

 

LUYỆN TẬP

1. Tìm những câu kể Ai làm gì? trong đoạn văn đã cho.

Trong đoạn văn có 3 câu kể Ai làm gì?

a) Cha tôi làm cho tôi chiếc chổi cọ để quét nhà, quét sân.

b) Mẹ đựng hạt giống đầy móm lá cọ, treo lên gác bếp để gieo cấy mùa sau.

c) Chị tôi đan nón lá cọ, lại biết đan cả mành cọ và làn cọ xuất khẩu.

2. Tìm chủ ngữ và vị ngữ trong mỗi câu tìm được ở bài tập 1.

- Câu a: Cha (chủ ngữ) / làm cho tôi... để quét nhà, quét sân (vị ngữ).

- Câu b: Mẹ (chủ ngữ) / đựng hạt giống ... gieo cấy mùa sau (vị ngữ).

- Câu c: Chị tôi (chủ ngữ) / đan nón lá cọ... làn cọ xuất khẩu (vị ngữ).

3. Viết một đoạn văn kể về công việc trong một buổi sáng của em . Cho biết những câu nào trong đoạn văn đó là câu kể. 

  Sáng ra, em thức dậy khoảng năm giờ. Em bước ra sân tập mấy động tác thể dục. Sau đó, em đánh răng, rửa mặt. Cũng vừa lúc mẹ dọn bữa điểm tâm lên. Em cùng mọi người ngồi vào bàn ăn sáng. Chị em lấy xe đưa em đến trường.

Tất cả các câu trên đều là câu kể Ai làm gì ?