Đăng ký

Soạn bài Câu hỏi và dấu chấm hỏi - Soạn tiếng việt lớp 4

I. NHẬN XÉT

1. Các câu hỏi trong bài tập đọc Người tìm đường tên các vì sao:

— Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay lên được?

— Cậu làm thế nào mà mua được nhiều sách vở và dụng cụ thí nghiệm như thế?

2 và 3. Câu hỏi:

-  “Vì sao quả bóng không có cánh mà vẫn bay được?” là của Xi-ôn-cốp-xki tự hỏi mình. Dấu hiệu giúp ta nhận ra đó là câu hỏi: Từ Vì sao và dấu chấm hỏi (?).

- “Cậu làm thế nào mà mua được nhiều sách vở và dụng cụ thí nghiệm như thế?” là câu hỏi của một người bạn hỏi Xi-ôn-cốp-xki. Dấu hiệu nhận biết là từ thế nào và dấu chấm hỏi (?).

LUYỆN TẬP 

1.Tìm câu hỏi trong các bài Thưa chuyện với mẹHai bàn tay:

Thứ tự

Câu hỏi

Câu hỏi của ai?

Để hỏi ai?

Từ nghi vấn

1. Thưa chuyện với mẹ?

Con vừa bảo gì?

Câu hỏi của mẹ

Để hỏi Cương

Ai xui con thế?

Câu hỏi của mẹ

Để hỏi Cương

Thế

 

2. Hai bàn tay

Anh có yêu nước không?

Câu hỏi của Bác Hồ

Hỏi bác Lê

Không

Anh có thể giữ bí mật không?

Câu hỏi của Bác Hồ

Hỏi bác Lê

Không

Anh có muốn đi với tôi không?

Câu hỏi của Bác Hồ

Hỏi bác Lê

Không

Nhưng chúng ta lấy đâu ra tiền?

Câu hỏi của bác Lê

Hỏi Bác Hồ

Đâu

Anh sẽ đi với tôi chứ?

Câu hỏi của Bác Hồ

Hỏi bác Lê

Chứ

 

2. Chọn khoảng 3 câu trong bài Văn hay chữ tốt. Đặt câu hỏi để trao đổi với bạn về các nội dung liên quan đến từng câu.

- Câu 1 : ( Mẫu trong sách giáo khoa ) 

Thuở đi học, Cao Bá Quát viết chữ rất xấu nên nhiều bài văn dù hay vẫn bị thầy cho điểm kém.

Câu hỏi:

- Thuở đi học, chữ Cao Bá Quát thế nào ?

- Chữ ai xấu?

- Vì sao Cao Bá Quát thường bị điểm kém ?

- Vì sao nhiều bài văn của Cao Bá Quát dù hay vẫn bị điểm kém ? 

Trả lời:

- Câu: Ông biết dù văn hay đến đâu mà chữ không ra chữ cũng chẳng ích gì.

Câu hỏi:

+Bà hàng xóm kể lại câu chuyện khiến Cao Bá Quát có suy nghĩ gì về lá đơn viết cho bà cụ?

+Văn dù có hay đến đâu mà chữ không ra chữ thì kết cục sẽ thế nào?

- Câu: Mỗi buổi tối ông viết xong mười mấy trang mới chịu đi ngủ.

Câu hỏi:

+Để luyện chữ, mỗi buổi tối Cao Bá Quát đã làm gì?

+Buổi tối phải viết xong bao nhiêu trang ông mới đi ngủ?

- Câu: Chữ viết tiến bộ, ông lại mượn những cuốn sách chữ viết đẹp làm mẫu để luyện nhiều kiểu chữ khác nhau.

Câu hỏi:

+Sau một thời gian luyện tập, chữ viết của ông như thế nào?

+Sau khi chữ viết đã tiến bộ, ông đã làm gì? 

3. Đặt một câu hỏi để tự hỏi mình

M: Mình đã đọc truyện này ở đâu rồi ấy nhỉ?

     Không biết mình để cây bút chì ở đâu?

     Bạn này trông quen quá, không biết mình đã gặp ở đâu?