Đăng ký

Soạn bài Cách đặt câu khiến - Soạn tiếng việt lớp 4

I. Nhận xét

Cho câu kể sau:

Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương.

Hãy chuyển câu kể thành câu khiến bằng một trong những cách sau:

- Thêm hãy, đừng , chớ, nên, phải,... vào trước một động từ.

- Thêm đi, thôi, nào,... vào cuối câu

- Thêm đề nghị, xin, mong,... vào đầu câu

- Thay đổi giọng điệu

Trả lời:

Chuyển câu kể thành câu khiến:

-    Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương!

-    Nhà vua hãy hoàn gươm lại cho Long Vương nào!

-    Nhà vua hoàn gươm lại cho Long Vương!

-    Hỡi nhà vua! Hãy hoàn gươm lại cho Long Vương!

II. Luyện tập

Câu 1: Chuyển các câu kể sau thành câu khiến

- Nam đi học

- Thanh đi lao động

- Ngân chăm chỉ

- Giang phấn đấu học giỏi

Trả lơi :

- Nam hãy đi học!

- Thanh đi lao động đi!

- Đề nghị Ngân hãy chăm chỉ hơn!

- Mong Giang phấn đâu học giỏi!

Câu 2: Đặt câu khiến phù hợp với các tình huống đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 93)

a) Với bạn: - Phương thông cảm cho mình mượn cái bút với!

-  Phương ơi, bút của mình bị hỏng, cậu cho mình mượn cái bút kia đi !

b) Với bố của bạn: - Dạ, bác làm ơn cho cháu được nói chuyện với Hoàng ạ!

-  Nhờ bác chuyển máy cho Hoàng, cháu xin phép được nói chuyện cùng Hoàng ạ!

c) Với một người lớn: - Chú ơi, nhờ chú chỉ giúp nhà bạn Hà ở đâu ạ!

- Chú làm ơn chỉ nhà bạn Hà cho cháu với ạ!

Câu 3: Đặt câu khiến theo yêu cầu :

a. Hây ở trước động từ

b. Đi, thôi, nào ở sau động từ

c. Xin, mong ở trước chủ ngữ

Trả lời :

a. Em hãy ở nhà, bữa khác chị sẽ cho đi!

  - Con hãy học bài đll

b. - Chúng mình ra bờ hồ dạo mát đi!

   - Chúng mình cùng học bài đi nào!

c. - Mong cậu giữ đúng lời hứa!

   - Xin bố cho con được học thêm môn võ thuật ở nhà văn hóa thiếu nhi!