Đăng ký

Soạn bài Bốn anh tài - Soạn tiếng việt lớp 4

Câu 1 : Cẩu Khây có sức khỏe và tài năng như thế nào ?

  Cẩu Khây lúc còn nhỏ tuổi, vóc dáng tuy nhỏ nhưng có thể ăn một lúc hết chín chõ xôi, lên 10 tuổi sức đã bằng trai 18, đến năm 15 tuổi đã tinh thông võ nghệ. Đặc biệt Cẩu Khây có lòng thương dân bản và có chí lớn diệt trừ yêu tinh bảo vệ cuộc sống bình yên cho dân.

Câu 2:  Có chuyện gì xảy ra với quê hương Cẩu Khây?

   Yêu tinh xuất hiện chuyên bắt người và súc vật, làm cho làng bản tan hoang, nhiều nơi không ai còn sống sót.

Câu 3:  Cẩu Khây đi diệt trừ yêu tinh cùng với những ai?

   Cẩu Khây cùng với ba người bạn đi diệt trừ yêu tinh. Đó là: Nắm Tay Đóng Cọc, Lấy Tai Tát Nước, Móng Tay Đục Máng.

Câu 4:  Mỗi người bạn của Cẩu Khây có tài năng gì?

    Mỗi người bạn của Cẩu Khây đều có những tài năng đặc biệt riêng:

- Nắm Tay Đóng Cọc có tài dùng tay để đóng cọc.

- Lấy Tai Tát Nước có tài dùng vành tai tát nước lên cao.

- Móng Tay Đục Máng có tài dùng móng tay đục gỗ thành lòng máng dẫn nước vào ruộng. 

* Đại ý : Câu chuyện nhằm ca ngợi những con người có sức khỏe , tài năng và lòng nhiệt thành, cùng chí hướng quyết tiêu diệt loài ác quỷ bảo vệ cuộc sống bình yên cho dân làng.