Đăng ký

Soạn bài Bốn anh tài ( tiếp theo ) - Soạn tiếng việt lớp 4

Câu 1 :Tới nơi yêu tinh ở, anh em Cẩu Khây gặp ai và đã được giúp đỡ như thế nào?

  Tới nơi chỗ yêu tinh ở, cẩu Khây gặp một bà cụ (người mà yêu tinh cho sống sót để chăn bò cho nó và được bà cụ nấu cơm cho ăn.

Câu 2 : Thuật lại cuộc chiến đấu của bốn anh em chống yêu tinh.

  Cuộc chiến đấu diễn ra vào lúc tờ mờ sáng. Khi yêu tinh đánh hơi thấy mùi thịt người. Hắn thò đầu vào, lè cái lưỡi dài như quả núc nắc, trợn mắt xanh lè, định giết anh em cẩu Khây. Nhanh như chớp Nắm Tay Đóng Cọc tung một quả đấm như sấm sét làm rụng gần hết hàm răng của yêu tinh. Nó bèn bỏ chạy. Bốn anh em đuổi theo. Cẩu Khây nhổ cây bên đường làm vũ khí tấn công túi bụi vào yêu tinh. Nó đau quá hét lên. Tức thì gió bão nổi ầm ầm. Đất trời tối sầm lại. Khi đến một thung lũng, yêu tinh dừng lại phun nước ra như mưa. Nước dâng ngập cả cánh đồng. Thấy thế Nắm Tay Đóng Cọc vội nhổ cây làm cọc, be bờ ngăn lụt. Lấy Tai Tát Nước thì múc nước ầm ầm qua núi. Móng Tay Đục Máng ngả cây khoét máng khơi dòng nước chảy đi. Chỉ một lúc sau nước khô cạn. Yêu tinh núng thế đành phải quy hàng.

Câu 3 : Vì sao anh em Cẩu Khây chiến thắng được yêu tinh?

  Bởi vì cả bốn anh em đều hợp lực lại tạo nên sức mạnh, mặt khác mỗi người đều đem hết tài năng và dũng khí chiến đấu của mình nên đã chiến thắng được yêu tinh.

Câu 4 : Ý nghĩa của câu chuyện này là gì ?

  Ý nghĩa của câu chuyện này là: Biết đoàn kết chiến đấu tốt và từng người đem hết tài năng và dũng khí chiến đấu thì dù kẻ thù mạnh đến bao nhiêu cũng phải bị khuất phục.