Đăng ký

Sọa bài Cách viết tên người , tên địa lí Việt Nam - Soạn tiếng việt lớp 4

I. NHẬN XÉT

-  Về tên người, có ba tên người, tên hai tiếng, tên ba tiếng và bốn tiếng.

Tất cả đều viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.

-  Về tên địa lí có ba tên địa lí đều viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng tạo thành tên đó.

 

  • LUYỆN TẬP
  1. Viết tên em và địa chỉ gia đình em.

Học sinh tự viết.

Ví dụ: Trần Tước Nguyên

           11 Huỳnh Việt Thanh, phường 2, thị xã Tân An, tỉnh Long An

2.  Viết tên một số xã (phường, thị trấn) ở huyện (quận, thị xã, thành phố) của em. Học sinh tự viết.

Ví dụ: xã Tân Thới, xã Tân Phú, xã Vĩnh Hựu, thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

3. Viết tên và tìm trên bản đồ.

Học sinh tự làm.

Ví dụ: a) Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Sông Hương, chùa Thiên Ấn, đền Hùng, hang Pác Bó.