Đăng ký

Skill 1 trang 64 - 65

1. Read the passages and decide who says sentences 1-5

Đáp án:

1.C

2.A

3.B

4.C

5.B

Hướng dẫn dịch:

A:  Tôi thường đến quảng trường Thời Đại cùng với bố mẹ để chào đón Năm Mới. Khi đồng hồ chỉ đúng nửa đêm, pháo hoa với nhiều màu sắc thắp sáng cả bầu chời. Mọi người đều cười vui vẻ và hát vang.

B: Vào dịp năm mới, chúng tôi ăn mặc thật đẹp và đến nhà ông bà. Chúng tôi chúc ông bà năm mới vui vẻ và ông bà cho chúng tôi tiền lì xì. Sau đó chúng tôi ra ngoài và có một ngày thật vui.

C: Tôi học được vài phong tục ngày Tết từ bố mẹ. Mọi người tặng gạo để cầu chúc có một năm ấm no và mua muối để cầu may mắn. Chó là động vật may mắn nhưng mèo thì không. Tiếng mèo kêu nghe như là “nghèo” trong tiếng Việt.

2. Test your memory! Tick the things which appear in the passages, and cross the ones which don’t. (Kiểm tra trí nhớ. Tích vào những thứ xuất hiện trong bài)

Đáp án:

✔ : a,b,c,e,f,g

X  : d,h

SPEAKING

3. Work in groups. These are some activities from the reading passages in 1. Tell your group if you do them during Tet. (Làm việc theo nhóm. Đây là một vài hoạt động từ bài đọc 1. Nói với nhóm bạn em làm gì trong dịp Tết)

Hướng dẫn:

1. I watch firework on New Year’s Eve.

2. I don’t sing when the New Year.

3. I get lucky money.

4. I go out and have fun.

5. I dress beautifully.

6. I don’t buy salt for happiness.

4. Work in groups. Read the list and discuss what you should or shouldn’t do at Tet. (Làm việc theo nhóm. Đọc danh sách dưới đây và thảo luận là em nên hay không nên làm gì.)

Hướng dẫn:

A: We should help parents decorate our houses.

B: I totally agree. Should we play games all night?

C: No, we shouldn’t

Tags