Soạn bài Ôn tập học kì II: (Tiết 6) - Soạn tiếng việt lớp 3

Có thể bạn quan tâm

Soạn bài Ôn tập học kì II: (Tiết 7) - Soạn tiếng việt lớp 3

   CÂU 1: ÔN LUYỆN TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG NHƯ ĐÃ HƯỚNG DẪN    CÂU 2: THI TÌM TỪ NGỮ THEO CHỦ ĐIỂM.       A/ LỄ HỘI: Tên một số lễ hội: Lễ hội Đền Hùng, lễ hôi Chùa Hương, lễ hội Núi Đà. Tên một số hội: Hội khỏe Phù Đổng, Hội Lim, hội hát phường vải, hội đua thuyền... Tên một số hoạt động vui c

Soạn bài Ôn tập học kì II: (Tiết 5) - Soạn tiếng việt lớp 3

   CÂU 1: ÔN LUYỆN TẬP ĐỌC VÀ HỌC THUỘC LÒNG NHƯ ĐÃ HƯỚNG DẪN Ở CÁC TIẾT TRƯỚC.    CÂU 2: NGHE VÀ KỂ LẠI CÂU CHUYỆN “BỐN CẲNG VÀ SÁN CĂNG” NHƯ SAU:    “Một chú lính nhận lệnh quan đi làm một công việc gấp. Chú được cáp một con ngựa.   Chú đánh ngựa ra đường mà không cưỡi. Cứ thế, chú quất cho ngựa c

Giải câu 4 Trang 66- Sách giáo khoa Vật lí 6

a Khi thanh thép nở ra vì nhiệt nó gây ra lực rất lớn. b Khi thanh thép co lại vì nhiệt nó cũng gây ra lực rất lớn.

Giải câu 3 Trang 65- Sách giáo khoa Vật lí 6

Vật rắn khi gặp lạnh co lại, nếu bị ngăn cản, cũng gây ra một lực rất lớn.

Giải câu 2 Trang 65- Sách giáo khoa Vật lí 6

Hiện tượng chốt ngang bị gãy chứng tỏ khi dãn vì nhiệt nếu bị ngăn cản sẽ gây ra một lực rất lớn.

Giải câu 1 trang 65- Sách giáo khoa Vật lí 6

Khi nóng lên, thanh thép nở dài ra làm chốt ngang bị gãy.

Giải bài 20.12 Trang 65- Sách bài tập Vật lí 6

Dòng 1: HƠ NÓNG Dòng 2: NỞ RA Dòng 3: NỞ VÌ NHIỆT Dòng 4: BÌNH CHIA ĐỘ Dòng 5: NHƯ NHAU Dòng 6: NHIỆT KẾ Dòng 7: NHIỀU HƠN Dòng 8: NHIỆT ĐỘ Dòng 9: TĂNG LÊN TỪ HÀNG DỌC: NỞ VÌ NHIỆT.

Giải bài 20.11 Trang 65 - Sách bài tập Vật lí 6

Giọt nước dịch chuyển 7 độ chia vậy độ tăng thể tích:  \\Delta V1=7.0,5=3,5cm^3.\ Độ tăng cho  \1^0C\ là  \\Delta V=3,5cm^3/9,5=0,3684cm^3.\ Giá trị  \\alpha=\dfrac{\Delta V}{V0}=\dfrac{0,3684}{100}=0,003684 \approx \dfrac{1}{273}.\