Đăng ký

Soạn bài Luyện từ và câu(Tuần 26) - Soạn tiếng việt lớp 3

   Câu 1.Trong các câu thơ sau, cây cối và sự vật tự xưng là gì ? Cách xưng hô ấy có tác dụng gì ?

    Các sự vật và cây cối tự xưng là: tôi, tớ. Cách xưng hô như vậy có tác dụng tạo nên sự thân mật, gần gũi trong tình cảm bạn bè

    Câu 2: Bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Để làm gì?” như sau:

   a/ Để xem lại bộ móng.

   b/ Để tưởng nhớ ông.

   c/ Để chọn con vật nhanh nhất.

    Câu 3: Em chọn thứ tự các dấu điền vào ô trống như sau:

   Phong đi học về[ .] Thấy em rất vui, mẹ hỏi :

 - Hôm nay có được điểm tốt à [ ?]

 - Vâng[ !] con được điểm 9 nhưng đó là nhờ con nhìn bạn Long[. ] Nếu không bắt chước bạn ấy thì chắc con không được thầy khen như thế.

    Mẹ ngạc nhiên :

 - Sao con nhìn bài của bạn[ ?]

 - Nhưng thầy giáo có cấm nhìn bạn tập đâu! Chúng con thi thể dục ấy mà!