Đăng ký

Soạn bài Luyện từ và câu(Tuần 26) - Soạn tiếng việt lớp 3

   Câu 1: Chọn nghĩa thích hợp ở cột B cho các từ ở cột A như Sau

     a/ Lễ: các nghi thức nhằm đánh dấu hoặc kỉ niệm một sự kiện có ý nghĩa.

    b/ Hội: cuộc vui tổ chức cho đông người dự theo phong tục hoặc nhân dịp đặc biệt.

    c/ Lễ hội: hoạt động tập thể có cả phần lễ và phần hội.

   Câu 2: Tìm và ghi vào vở:

   a/ Tên một số lễ hội: lễ hội đền Hùng, lễ hội chùa Hương, lễ hội  núi Bà v.v...

   b/ Tên một số hội: Hội khỏe Phù Đổng, hội vật, hội đua thuyền, hội đua voi, hội đua ngựa, hội Lim, hội chọi trâu, hội chọi gà, hội chọi dế...

   c/ Tên một số hoạt động trong lễ hội và hội:

      - Lễ Phật, lễ cầu phúc, lễ tưởng niệm, lễ dâng hương..

     -  Đua voi, đua thuyền, đua ngựa, chọi gà, chọi dế, chơi cờ, kéo co... 

   Câu 3: Em đặt dấu phẩy vào những chỗ trong các câu cho trước như sau:

    a/ Vì thương dân [,] Chử Đồng Tử và công chúa đi khắp nơi dạy cho dân cách trồng lúa [,] nuôi tằm dệt vải.

    b/ Vì nhớ lời mẹ dặn không được làm phiền người khác [,] chị em Xô-phi đã về ngay.

    c/ Tại thiếu kinh nghiệm [,] nôn nóng và coi thường dối thủ [,] Quắm Đen đã bị thua.

    d/ Nhờ ham học [,] ham hiểu biết và muốn đem hiểu biết của mình ra giúp đời [,] Lê Quý Đôn đã trở thành nhà bác học lớn nhất của nước ta thời xưa.