Đăng ký

Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ- soạn tiếng việt 5

Câu 1. Phân tích cấu tạo của các câu ghép sau:

a)  Mặc dù giặc Tây hung tàn nhưng chúng không thể ngăn cản các cháu học tập, vui tươi, đoàn kết, tiến bộ.

                                                                  HỒ CHÍ MINH

b)  Tuy rét vẫn kéo dài, mùa xuân đã đến bên bờ sông Lương.

                                                                  NGUYẾN ĐÌNH THI

a)  Mặc dù giặc Tây//  hung tàn nhưng chúng//  không thể ngăn cản các cháu học

                         CN1         VN1                 CN2                          VN2

tập, vui tươi, đoàn kết, tiến bộ

b) Tuy rét//  vẫn kéo dài, mùa xuân//  đã đến bên bờ sông Lương.

       CN1          VN1             CN2                     VN2

Câu 2. Thêm một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép chỉ quan hệ tương phản:

a)   Tuy hạn hán kéo dài ...

b)   ... nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng.

   a) Tuy hạn hán kéo dài nhưng ruộng đồng quê em vẫn luôn có nước tưới.

   b) Mặc dù trời nắng như thiêu như đốt nhưng các cô vẫn miệt mài trên đồng ruộng.

Câu 3. Tìm chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế câu ghép trong mẩu chuyện vui sau :

                                                  Chủ ngữ ở đâu ?

Cô giáo viết lên bảng một câu ghép :

   "Mặc dù tên cướp rất hung hăng, gian xảo nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đưa hai tay vào còng số 8."

Rồi cô hỏi :

  -  Em nào cho cô biết chủ ngữ của câu trên ở đâu ?

Hùng nhanh nhảu :

  -  Thưa cô, chủ ngữ đang ở trong nhà giam ạ.

                                                                                     PHẠM HÁI LÊ CHÂU

Măc dù tên cướp//  rất hung hăng, gian xảo  

      CN1                          VN1

nhưng cuối cùng hắn / / vẫn phải đưa tay vào còng số 8.

                            CN2                      VN2