Đăng ký

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ

Câu 1. Có người cho rằng : những phẩm chất quan trọng nhất của nam giới là dũng cảm, cao thượng, năng nổ, thích ứng được với mọi hoàn cảnh ,còn ở phụ nữ, quan trọng nhất là dịu dàng, khoan dung, cần mẫn và biết quan tâm đến mọi người.

  a) Em có đồng ý như vậy không ?

  b) Em thích phẩm chất nào nhất :

     - ở một bạn nam ?

     - ở một bạn nữ ?

  c) Hãy giải thích nghĩa của từ ngữ chỉ phẩm chất mà em vừa chọn.

   a) Em đồng ý với ý kiến trên.

   b) Em thích phẩm chất nào nhất.

    * Ở bạn nam: Tùy theo quan niệm của mỗi người,phẩm chất nào cùng đúng cả. Nếu là em, em cho là:

     - Dũng cảm (nghĩa là người có dũng khí dám dương đầu với mọi khó khăn, hiểm nguy đế làm những việc nên làm).

    - Cao thượng (nghĩa là cao vượt hẳn lên trên những cái tầm thường, nhỏ nhen về phẩm chất, tinh thần).

    - Năng nổ (nghĩa là tỏ ra ham hoạt động, hăng hái và chủ động trong các công việc chung).

   * bạn nữ: Cũng tùy theo quan niệm của mỗi người, phẩm chất nào cũng quý cả. Nếu là em, em cho là: 

     - Biết quan tâm đến mọi người (nghĩa là người phụ nữ đó không phải sống cho riêng mình, vì mình mà luôn quan tâm giúp đỡ những người xung quanh...).

    - Khoan dung (nghĩa là biết tha thứ, rộng lượng với người 1 có lồi).

   - Dịu dàng (nghĩa là tỏ ra dịu nhẹ có tác dụng gây cảm giác dễ chịu, tác động êm nhẹ đến các giác quan hoặc tinh thần người khác).

Câu 2. Đọc lại truyện Một vụ đắm tàu. Theo em, Giu-li-ét-ta và Ma-ri-ô có chung những phẩm chất gì? Mỗi nhân vật có những phẩm chất gì tiêu biểu cho nữ tính và nam tính ?

   Trong truyện “Một vụ dắm tàu”, em thấy:

    - Giu li-ét-ta và Ma-ri-ô có chung những phẩm chất: Biết quan tâm đến người khác, sẵn sàng giúp đỡ bạn, nhường thuận lợi cho bọn.

    - Mỗi nhân vật có những phẩm chất tiêu biếu:

       + Giu-li-ét-ta: Luôn quan tâm giúp đỡ những người xung quanh, dịu dàng (tiêu biếu cho nữ tính).

       + Ma-ri-ô: dùng cảm, sẵn sàng hi sinh quyền lợi của minh cho người khác (tiêu biếu cho nam tính).

Câu 3. Em hiểu mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây thế nào ? Em tán thành câu a hay câu b? Vì sao ?

a) Trai mà chi, gái mà chi

    Sinh con có nghĩa có nghì là hơn.

b) Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô.

   (Một trai đã là có, mười gái cũng bằng không).

c) Trai tài gái đảm.

d) Trai thanh gái lịch.

 

   Nội dung các thành ngữ, tục ngữ:

   a)                  Trai mà chi, gái mà chi

                 Sinh con có nghĩa có nghì là hơn.

   ⟶ Con trai, con gái đều quý, miễn có tình nghĩa hiếu thảo với cha mẹ.

b)   Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô.

  ⟶ Có một con trai cũng xem là đã có con, nhưng có đến mười con gái thì vẫn xem như chưa có con.

c)    Trai tài gái đảm.

  ⟶ Trai gái đều giỏi giang cả

d)    Trai thanh gái lịch         

  ⟶ Trai gái thanh nhã, lịch sự