Đăng ký

Chính tả: Tà áo dài Việt Nam

Câu 1.  Nghe - viết: Tà áo dài Việt Nam (từ Áo dài phụ nữ... đến chiếc áo dài tân thời.)

Câu 2. Xếp tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng nêu trong ngoặc đơn vào dòng thích hợp. Viết lại các tên ấy cho đúng :

a) Giải thưởng trong các kì thi văn hoá, văn nghệ, thể thao :

- Giải nhất

- Giải nhì

- Giải ba

b) Danh hiệu dành cho các nghệ sĩ tài năng :

- Danh hiệu cao quý nhất

- Danh hiệu cao quý

c) Danh hiệu dành cho cầu thủ, thủ môn bóng đá xuất sắc hằng năm :

-  Cầu thủ, thủ môn xuất sắc nhất

-  Cầu thủ, thủ môn xuất sắc

(nghệ sĩ nhân dân, huy chương vàng, quả bóng bạc, huy chương bạc, nghệ sĩ ưu tú, quả bóng vàng, đôi giày vàng, huy chương đồng, đôi giày bạc)

   a) Giải thưởng trong các kì thi văn hóa, văn nghệ, thế thao:

    - Giải nhất: Huy chương Vàng

    - Giải nhì: Huy chương Bạc

    - Giải ba: Huy chương Đồng

   b) Danh hiệu dành cho các nghệ sĩ tài năng:

    - Danh hiệu cao quý nhất: Nghệ sĩ nhân dân

    - Danh hiệu cao quý: Nghệ sĩ ưu tú

   c) Danh hiệu dành cho cầu thủ, thủ môn bóng đá xuất sắc hàng năm:

    - Cầu thủ, thủ môn xuất sắc nhất:

      + Quả bóng Vàng

      + Quả bóng Bạc

    - Cầu thủ, thủ môn xuất sắc:

      + Chiếc giày Vàng

      + Găng tay Vàng

Câu 3. Viết lại tên các danh hiệu, giải thưởng, huy chương và kỉ niệm chương được in nghiêng dưới đây cho đúng :

   a)  Để tôn vinh các nhà giáo, những người có công với thế hệ trẻ, Nhà nước đã dành cho họ những phần thưởng tinh thần cao quý : các danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú, Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục, Kỉ niệm chương Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam. 

   b) Đặng Ngọc Dương là học sinh khối chuyên Vật lí trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Năm học lớp 11, em đoạt huy chương đồng Toán quốc tế. Năm học lớp 12, trong kì thi quốc gia môn Vật lí, em đoạt giải ba. Nhưng ngay sau đó, tại kì thi Vật lí quốc tế, một mình em đoạt cả giải nhất tuyệt đối, huy chương vàng và giải nhất về thực nghiệm.

   a) Để tôn vinh các nhà .giáo, những người có công với thế hệ trẻ, Nhà nước đã dành cho họ những phần thưởng tinh thần cao quý: các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú, Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục, Huy chương Vì sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam.

   b) Đặng Ngọc Dượng là học sinh khối chuyên Vật lí Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học .Quốc gia Hà Nội). Năm học lớp 11, em đoạt Huy chương Đồng Toán quốc tế. Năm học lớp 12, trong kì thi Quốc gia môn vật 11, em đoạt giải ba. Nhưng ngay sau đó, lại kì thi .Vặt lí quốc tế, một. mình em doạt cả giải nhất tuyệt đối, Huy chương Vàng và giải nhất về thực nghiệm.