Đăng ký

Kiểm tra phần tiếng việt - một số đề luyện thi- soạn văn 9

857 từ Văn mẫu

Câu 1. Tìm khởi ngữ trong câu sau và viết lại thành câu không có khởi ngữ.

       Còn mắt tôi thì các anh lái xe bảo: "Cô có cái nhìn sao mà xa xăm!".

                                                                   (Lê Minh Khuê, Những ngôi sao xa xôi)

   - Một bài thơ hay không bao giờ ta đọc qua một lần mà bỏ xuống được. Có thể viết lại như sau:

   - Không bao giờ ta đọc một bài thơ hay qua một lần mù bỏ xuống được.

Câu 2. Chỉ ra thành phần biệt lập trong những câu sau và giải thích phần ý nghĩa mà nó đem lại cho câu chưa nó.

   (a): Thật đấy: dùng để tỏ thái dộ xác nhận, khẳng định vào điều  nói trong câu.

   (b): (Cũng) may: dùng để tỏ sự đánh giá tôt về điều nói trong câu

Câu 3. 3. Cho biết những từ ngữ in đậm trong các đoạn trích  Ở (a): Ba - ba; giống - giống; già - già: lặp

    (a): Ba - ba; giống - giống; già - già: lặp

        “Mặt ba con không có cái thẹo trên mặt như vậy”; “(Ả ra) vậy": thế

   (b): Chiều tớ phải xin một bát mấy được - thể là: nối

Câu 4.. Chỉ ra phép lặp từ ngữ và phép thế để liên kết câu trong đoạn trích sau đây:

    họa sĩ — họa sĩ: lặp

    Sa Pa — đấy: thế

  Câu 5. Chỉ ra sự liên kết về nội dung, về hình thức giữa các câu trong một đoạn văn ở một đoạn văn ở một bài tập làm văn của em. .

   Học sinh làm theo hướng dẫn của thầy cô.

 Câu 6. Đọc truyện cười sau (trang 156 SGK Ngữ văn 9 tập 2) và trả lời câu hỏi.

   a) Câu nào trong những lời đối đáp trên đây chứa hàm ý?

   b) Nội dung hàm ý ấy là gì?

   c) Người nghe có giải đoán được hàm ý trong câu nói đó không? Chi tiết nào xác nhận điều này?

a) Câu chứa hàm ý:

Nếu ngài mặc hầu quan trên thì vạt đàng trước phải may ngắn đi dăm tấc, còn nếu ngài mặc đề tiếp dân đen, thì vạt đằng sau phải may ngắn lại”.

b) Nội dung hàm ý: “Ngài phải cúi đầu thấp trước quan trên, ngài vênh mặt lên với dân đen”.

c) Người nghe (ông quan lớn) hiểu được hàm ý đó, điều này có thể nhận ra ở câu “lệnh” cuối cùng của quan.

Theo dõi thêm bài >>> soạn bài kiểm tra phần tiếng việt lớp 9 ngắn gọn

shoppe