Đăng ký

Soạn bài Kể chuyện: Đối đáp với vua - Soạn tiếng việt lớp 3

    Sắp xếp lại các tranh vẽ SGK TV3 tập 2, trang 51, theo đúng thứ tự câu chuyện “Đối ĐÁP VỚI VUA”. Kể lại toàn bộ câu chuyện ấy.

     Sắp xếp lại thứ tự các bức tranh

    Thứ thự các bức tranh là 

 + Số 1 là bức tranh 3

 + Số 2 là bức tranh 1

 + Số 3 là bức tranh 2

 + Số 4 là bức tranh 4

  Vậy thứ tự đúng là:  3-1-2-4 

    Kể lại cậu chuyện 

  1.  Đoạn 1 (bức tranh 3)

   Một lần vua Minh Mạng từ Huế ngự giá ra Thàng Long (Hà Nội), vua cho xa giá đến Hồ Tây để ngắm cảnh. Đi đến đâu, quân lính đều thét đuổi, không cho một ai đến gần xa giá.

2. Đoạn 2 (bức tranh 1)

Có một cậu bé muốn nhìn rõ mặt vua nhưng không sao đến gần được. Cậu bèn nảy ra một kế, liền cởi hết quần áo nhảy ùm xuống hồ tắm. Quân lính phát hiện được, hốt hoảng xúm vào bắt trói cậu bé. Cậu la hét ầm ĩ làm náo động cả hồ. Vua Minh Mạng truyền dẫn cậu bé tới.

 3. Đoạn 3 (bức tranh 2)

  Đến trước mặt vua, cậu tự xưng là học trò từ quê ra nên không biết gì. Vua nghe nói là học trò liền nói: “Nếu đối được một vế đối mới tha”. Vua đọc:                                     

   Nước trong leo lẻo cá đớp cá

  Chẳng cần nghĩ ngợi lâu, cậu bé đối ngay:

  Trời nắng chang chang người trói người.

   4. Đoạn 4 (bức tranh 4)

Vua nghe cậu bé đối đáp quá hay, vừa nhanh lại vừa rất chỉnh. Vua nguôi giận, truyền lệnh cởi trói, tha cho cậu bé. Cậu bé đó chính là Cao Bá Quát.