Soạn bài Chính tả(Nghe-viết): Đối đáp với vua- Soạn tiếng việt lớp 3

Hướng dẫn giải

    I. HƯỚNG DẪN VIẾT

- Viết đúng chính tả đoạn văn đã cho. Chú ý ghi đúng các dấu câu có trong đoạn. Viết hoa chữ cái đầu câu, đầu các vế đối. Các vế câu đối viết tách riêng thành một dòng.

   II. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP

   Câu 2: Tìm các từ:

   a/ Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x có nghĩa như đã cho là: sáo, xiếc.

   b/ Chứa tiêng có thanh hỏi, thanh ngã có nghĩa như đã cho là: mỏ, vẽ.

   Câu 3: Thi tìm những từ ngữ chỉ hoạt động.

    a/ Chứa tiếng bắt đầu bằng “s”, “x”:

  • “x”: xuất bản, xuất gia, xuôi, xa, xong, xén, xương, xinh đẹp, xung phong, xẻ núi...
  • “s”: sung sướng, sẵn sàng, sánh bước, sinh nở, song sinh, sửa soạn, sàng lọc, sính lễ...

   b/ Chứa tiếng có thanh hỏi, ngã.

 - Thanh hỏi: bổ nhiệm, tổ tiên, phổ biến, trổ tài, hoảng hốt, mẩu chuyện, mê ngủ...

 - Thanh ngã: nhẵn, chỗ, kĩ thuật, nhãn hiệu, nữ tính, rạng rỡ, rạn vỡ, thân hữu...

 

Có thể bạn quan tâm