Đăng ký

Soạn bài Từ trái nghĩa- Soạn văn lớp 7

991 từ Soạn bài

   I. THẾ NÀO LÀ TỪ TRÁI NGHĨA 

    Gợi ý trả lời câu hỏi

   1. Các từ trái nghĩa ở bản dịch thơ các bài

   Tĩnh dạ tứ: ngẩng/cúi

   Hồi hương ngẫu thư: trẻ / già

   2.  Từ trái nghĩa: già / non

Ghi nhớ:

  • Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau.
  • Một từ nhiều nghĩa có thể thuộc nhiều cặp từ  trái nghĩa khác nhau.

   II. SỬ DỤNG TỪ TRÁI NGHĨA 

Gợi ý trả lời câu hỏi:

   1. Trong hai bài thơ dịch trên, việc sử dụng các từ trái nghĩa nhằm tạo các hình tượng tương phản, gây ấn tượng mạnh, làm cho lời thơ thêm sinh động.

   2. Một số thành ngữ có sử dụng từ trái nghĩa:

                                                       Bên trọng bên khinh.

                                                       Buổi đực buổi cái

                                                       Bước thấp bước cao

                                                      Có đi có lại

                                                      Gần nhà xa ngõ

                                                      Mắt nhắm mắt mở

                                                      Vô thưởng vô phạt

   Việc dùng các từ trái nghĩa ấy có tác dụng là làm cho lời ăn tiếng nói sinh   động hơn.

   Ghi nhớ: Từ trái nghĩa được sử dụng trong thể đối, tạo các hình tượng tương phản, gây ấn tượng mạnh, làm cho lời nói thêm sinh động.

   III.LUYỆN TẬP

 

   1.

lành - rách                           giàu - nghèo               ngắn - dài                              mượn — thuê                      đêm - ngày                 sáng - tối

   2. Tìm từ trái nghĩa

 

  • tươi:

         + cá tươi (ươn)

          + hoa tươi (héo tàn)

  •   yếu:

          + ăn yếu (khỏe)

          + học lực yếu (khá, giỏi)

  •  xấu:

          + chữ xấu (tốt)

          + đất tốt (xấu)

   3. Điền từ trái nghĩa

- Chân cứng đá mềm.

- Có đi lại

- Gần nhà xa ngõ

- Mắt nhắm mắt mở.

- Chạy sấp chạy ngửa.                                                                          '

- Vô thưởngphạt.

- Bên trọng bên khinh.

- Buổi đực buổi. cái.

- Bước thấp bước cao.

- Chân ướt chân ráo.

   4. Đoạn văn ngắn về tình cảm quê hương có dùng từ trái nghĩa.

    Học sinh tự làm.

shoppe