Đăng ký

Hướng dẫn soạn bài Từ láy

168 từ Soạn bài

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Láy toàn bộ

đăm đăm, ...

Láy bộ phận

Láy phụ âm đầu

mếu máo, ...

Láy phần vần

liêu xiêu, ...

Láy toàn bộ

Láy bộ phận

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

Láy toàn bộ

bần bật, thăm thẳm, chiền chiện, chiêm chiếp,

Láy bộ phận

Láy phụ âm đầu

nức nở, tức tưởi, rón rén, lặng lẽ, rực rỡ, nhảy nhót, ríu ran, nặng nề

Láy phần vần

 

Láy toàn bộ

Tiếng gốc

Từ láy

lấp ló,…

nhỏ

nho nhỏ, nhỏ nhắn,…

nhức

nhức nhối,…

khác

khang khác,…

thấp

thâm thấp,…

chếch

chênh chếch,…

ách

anh  ách,…