Đăng ký

Hướng dẫn soạn bài Phó từ

141 từ Soạn bài

PHÓ TỪ

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

phụ trước
động từ, tính từ
trung tâm
phụ sau
phụ trước
động từ, tính từ trung tâm
phụ sau
đã
đi
nhiều nơi
cũng
ra
những câu đố
vẫn chưa
thấy
 
thật
lỗi lạc
 
 
soi
(gương) được
rất
ưa nhìn
 
 
to
ra
rất
bướng
 
Ý nghĩa bổ sung
Vị trí so với động từ, tính từ
Đứng trước
Đứng sau
Chỉ quan hệ thời gian
 
 
Chỉ mức độ
 
 
Chỉ sự tiếp diễn tương tự
 
 
Chỉ sự phủ định
 
 
Chỉ sự cầu khiến
 
 
Chỉ kết quả và hướng
 
 
Chỉ khả năng
 
 

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

shoppe