Đăng ký

Hướng dẫn soạn bài Cụm động từ

83 từ Soạn bài

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Phụ ngữ trước

Trung tâm

Phụ ngữ sau

đã

đi

nhiều nơi

Cũng ra những câu đố oái oăm để

hỏi

mọi người

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

Phụ trước

Trung tâm

Phụ sau

đành

tìm cách giữ

sứ thần ở công quán để có thì giờ đi hỏi ý kiến em bé thông minh nọ

...

 
 

shoppe