Đăng ký

Hướng dẫn soạn bài Câu đặc biệt

242 từ Soạn bài

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

Gọi đáp

                                 
Liệt kê, thông báo về sự có mặt của sự vật, hiện tượng

 
Bộc lộ cảm xúc

 
Xác định thời gian, nơi chốn

 

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG

Loại câu

Tác dụng

Câu đặc biệt

Câu rút gọn

 
"Có khi được trưng bày trong tủ kính,... dễ thấy. Nhưng cũng có khi... trong hòm."

"Nghĩa là... công việc kháng chiến."

Làm cho lời văn ngắn gọn, tránh lặp thừa.

Ba giây... Bốn giây... Năm giây...

 
Xác định, gợi tả thời gian.

Lâu quá!

 
Bộc lộ trạng thái cảm xúc

Một hồi còi.

 
Thông báo về sự có mặt của sự vật, hiện tượng

Lá ơi!

 
Gọi đáp

 
"hãy kể chuyện cuộc đời bạn cho tôi nghe đi!"; "bình thường lắm, chẳng có gì đáng kể đâu."
Làm cho lời văn ngắn gọn, tránh lặp thừa

Loại câu

Tác dụng

shoppe