Đăng ký

Hướng dẫn soạn bài Các thành phần chính của câu

118 từ Soạn bài

CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH CỦA CÂU

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

tôi
đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng.
CN
VN
Đôi càng tôi
mẫm bóng.
CN
VN
Những cái vuốt ở kheo, ở chân
cứ cứng dần và nhọn hoắt.
CN
VN
tôi
co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ.
CN
VN
Những ngọn cỏ
gẫy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua.
CN
VN