Hợp đồng- soạn văn 9

Hướng dẫn giải

Các trường hợp sau đây cần viết hợp đồng:

+ Gia đình em và cửa hàng vật liệu xây dựng thống nhất với nhau về một hợp đồng mua bán.

+ Xã em và công ti Thiên Nông thống nhất đặt đại lí tiêu thụ sản phẩm phân bón, thuốc trừ sâu.

+ Hai bên thỏa thuận với nhau về việc thuê nhà.

                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                      HỢP ĐỒNG CHO THUÊ NHÀ

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm...

Tại địa điểm:............................

Bên chủ nhà

  Ông (bà):...

  Địa chỉ thường trú:.....................

Bên thuê nhà

   Ông (bà): ..

   Địa chỉ thường trú:.....................

   Chứng minh nhân dân số:............. cấp ngày......... tại.........

Hai bên thỏa thuận lập hợp đềng cho thuê nhà với nội dung cụ thể sau đây:

Điều 1

  Ông (bà)... cho ông (bà).... thuê một ngôi nhà ở số.... đường...

  Thời gian cho thuê: 180 ngày (từ ngày..... tháng...... năm...... đến hết ngày.... tháng..... năm...... )

  Giá thuê: 10 000đ (Mười nghìn đồng) / 1 ngày đêm

Điều 2

   Ông (bà)............... có trách nhiệm giữ gìn và bảo quản nhà ở, nếu tự ý đập phá, sửa chữa hoặc làm hư hỏng thì người thuê nhà phải bồi thường thiệt hại, nếu trả chậm thì phải chịu tiền thuê gấp đôi, bên chủ nhà muốn thay đổi hợp đồng phải báo trước 15 ngày.

   Hợp đồng này làm thành hai bản, có giá trị như nhau, bên chủ sở hữu giữ một bản, bên thuê giữ một bản.

       Bên thuê nhà                                                                                           Bên chủ nhà

  (Họ tên và chữ kí)                                                                                    (Họ tên và chữ kí)

Bạn muốn xem thêm với

Có thể bạn quan tâm

soạn bài Bố của Ximong- soạn văn 9

CÂU 1. HÃY XÁC ĐỊNH TỪNG PHẦN NẾU CHIA BÀI VĂN TRÊN THÀNH BỐN PHẦN CĂN CỨ VÀO DIỄN BIẾN CỦA TRUYỆN: NỖI TUYỆT VỌNG CỦA XI MÔNG; PHI LÍP GẶP XI MÔNG VÀ NÓI SẼ CHO EM MỘT ÔNG BỐ; PHI LÍP ĐƯA XI MÔNG VỀ NHÀ TRẢ CHO CHỊ BLĂNG SỐT VÀ NHẬN LÀM BỐ CỦA EM; XI MÔNG ĐẾN TRƯỜNG NÓI VỚI CÁC BẠN LÀ CÓ BỐ

Soạn bài Đồng chí - Soạn văn lớp 9

CÂU 1. DÒNG THƠ THỨ BẢY CÓ GÌ ĐẶC BIỆT? MẠCH CẢM XÚC VÀ SUY NGHĨ TRONG BÀI THƠ ĐƯỢC TRIỂN KHAI THẾ NÀO TRƯỚC VÀ SAU DÒNG THƠ ĐÓ? ĐỒNG CHÍ là một bài thơ viết theo thể tự do có 20 dòng thơ chia ra làm ba đoạn. Ớ mỗỉ đoạn, sức nặng của tư tưởng và cảm xúc như dồn tụ cả vào dòng cuối để tạo một ấn tượn

Soạn bài Tổng kết về từ vựng - Soạn văn lớp 9

TỔNG KẾT VỀ TỪ VỰNG I. TỪ ĐƠN VÀ TỪ PHỨC BÀI TẬP 1 Học sinh tự ôn lại khái niệm từ đơn, từ phức. Phân loại các loại từ phức. BÀI TẬP 2      TỪ GHÉP: ngặt nghèo, giam giữ, bó buộc, tươi tốt, bọt bèo, cỏ cây, dưa đón, nhường nhịn, rơi rụng, mong muốn.    TỪ LÁY: nho nhỏ, gật gù, lạnh lùng, xa xôi, lấp

Soạn bài Lục Vân Tiên gặp nạn - Soạn văn lớp 9

CÂU 1. CHỦ ĐỀ CỦA ĐOẠN TRÍCH    Chủ đề của đoạn thơ này là sự đối nghịch của thiện và ác. Tám câu đầu là hành động tội ác tàn bạo thể hiện tâm địa độc ác của Trịnh Hâm đối với bạn mình là Lục Vân Tiên. Đoạn sau miêu tả việc làm nhân đức của ông Ngư cùng gia đinh vớt Lục Vân Tiên và chạy chữa cho chà

Soạn bài Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự - Soạn văn lớp 9

I. MIÊU TẢ BÊN NGOÀI VÀ MIÊU TẢ NỘI TÂM Đọc đoạn trích KIỀU Ở LẦU NGƯNG BÍCH và tìm ra: Những câu thơ miêu tả bên ngoài:                                     Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân,                              Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung.                                     Bốn bề bát n

Các cung liên kết đặc biệt

   HAI CUNG BÙ NHAU: \\ALPHA \ và  \\Pi \alpha \ \sin\Pi \alpha = sin\alpha \ \cos\Pi \alpha = cos\alpha \ \tan\Pi \alpha = tan\alpha \ \cot\Pi \alpha = cot\alpha \

Các cung liên kết đặc biệt

   HAI CUNG PHỤ NHAU \\ALPHA \ VÀ \\DFRAC{\PI }{2} \ALPHA \ \sin\dfrac{\Pi }{2} \alpha = cos\alpha \ \cos\dfrac{\Pi }{2} \alpha = sin\alpha \ \tan\dfrac{\Pi }{2} \alpha = cot\alpha \ \cot\dfrac{\Pi }{2} \alpha = tan\alpha \

Các cung liên kết đặc biệt

   HAI CUNG HƠN,KÉM NHAU \\PI \  \\ALPHA \ VÀ \\PI + \ALPHA \ \sin\Pi + \alpha = sin\alpha \ \cos\Pi + \alpha = cos\alpha \ \tan\Pi + \alpha = tan\alpha \ \cot\Pi + \alpha = cot\alpha \