Đăng ký

Đức tính giản dị của bác Hồ

910 từ

Đức tính giản dị của bác Hồ là một phẩm chất cao quý mà mỗi người nên có. Hãy tìm hiểu tác phẩm qua bài Đức tính giản dị của bác hồ qua bài viết của Cunghocvui.com

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đức tính giản dị của bác Hồ

Câu 1: Trang 54 SGK Văn 7 

  Câu văn nêu lên luận điểm chính là: " Đời quan trọng nhất cần phải làm nổi bật là sự nhất quán giữa đời hoạt động chính trị lay trời chuyển đất và đời sống bình thường vô cùng giản dị và khiêm tốn của Hồ Chí MInh"

  Đức tính giản dị tốt đẹp của bác Hồ được thể hiện qua các phương diện như bữa ăn hàng ngày "ăn uống chỉ có vài ba món", nhà ở "căn nhà xiêu vẹp chỉ có vài ba phòng nhỏ", lời nói, bài viết,...

Câu 2: Trang 55 SGK Văn 7 

  Trình tự lập luận của tác giả được thể hiện trong bài viết: 

       + Nhan đề: nêu luận điểm chính

       + Đưa ra dẫn chứng chứng minh luận điểm về "Đức tính giản dị của bác Hồ"

       + Giải thích và nêu bình luận để làm sáng tỏ

      + Đưa ra những luận cứ khác để chứng minh cho luận điểm chính

  Bố cục bài viết được chia ra làm 2 phần: 

     + Phần 1: Sự đồng nhất giữa cuộc đời cách mạng và cuộc sống giản dị của Người

     + Phần 2: Tác giả chứng mình sự giản dị của Bác trong cuộc sống sinh hoạt, lối sống, làm việc

 Câu 3: Trang 55 SGK Văn 7

   Trong đoạn văn từ "Con người của Bác" đến "Nhất, Định, Thắng, Lợi"

     - Nghệ thuật chứng minh: Tác giả đã đưa ra một hệ thống luận cứ toàn diện (giản dị trong ăn, ở, lối sống, làm việc, nói, viết), dẫn chứng phong phú, cụ thể, sinh động

     - Hệ thống chứng cứ giàu sức thuyết phục

    - Những điều tác giả chia sẻ được đảm bảo, kiểm chứng bởi quá trình sống gần gũi, lâu dài của tác giả với Chủ tịch Hồ Chí Minh

Câu 4: Trang 55 SGK Văn 7 

 Trong đoạn văn trên, tác giả đã vận dụng linh hoạt nhiều biện pháp nghệ thuật khác nhau:

     + Lật vấn đề được thể hiện ở câu "Nhưng chớ hiểu lầm rằng..." 

     + Giải thích vấn đề qua "bởi vì Người..."

     + Bình luận vấn đề: "Đời sống vật chất gainr dị càng hòa hợp với đời sống tâm hồn phong hú, với những tư tưởng, tình cảm, những giá trị tinh thần cao đẹp nhất"

 Những biện pháp, các phương pháp được phối hợp, vận dụng linh hoạt đã giúp tác giả soi chiếu được nhiều góc độ của vấn đề để tăng thêm tính thuyết phục và sức hấp dẫn cho bài viết một cách đầy đủ.

 Câu 5: Trang 55 SGK Văn 7 

   Những nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của tác phẩm:

   + Luận điểm chính được nêu lên ngắn gọn, tập trung, sắp xếp theo một trình tự hợp lí

   + Luận cứ chính xác, bao quát, nhận xét sâu sắc

   + Dẫn chứng cụ thể, phong phú

Tư tưởng giá trị của bài được thể hiện sâu sắc và yếu tố làm nên thành công của tác phẩm còn nhờ sự vận dụng của nhiều phương pháp, biện pháp như lật vấn đề, giải thích, nêu vấn đề,...

 

 

Mong rằng bài viết Đức tính giản dị của bác hồ sẽ giúp ích cho các bạn trong chương trình ngữ văn 7!

shoppe