Đăng ký

Dấu gạch ngang-soạn văn 7

1,220 từ Văn mẫu

Câu 1. Hãy nêu công dụng của dấu gạch ngang trong những câu

   a) Mùa xuân của tôi – mùa xuân Bắc Việt, mùa xuân của Hà Nội – là mùa xuân có mưa riêu riêu, gió lành lạnh, có tiếng nhận kêu trong đêm xanh, có tiếng trống chèo vọng lại những thôn xóm xa xa, có câu hát huê tình của cô gái đẹp như thơ mộng…

                                                                                            (Vũ Bằng)

   b) Chỉ có anh lính dõng An Nam bồng súng chào ở cửa ngục là cứ bảo rằng, nhìn qua chấn song, có thấy một sự thay đổi nhẹ trên nét mặt người tù lừng tiếng. Anh quả quyết – cái anh chàng ranh mãnh đó - rằng có thấy đôi ngọn râu mép người tù nhếch lên một chút rồi lại hạ xuống ngay, và cái đó chỉ diễn ra có một lần thôi.

                                                                              (Nguyễn Ái Quốc)

   c) – Quan có cái mũ hai sừng trên chóp sọ! – Một chú bé con thầm thì.

       - Ồ! Cái áo dài đẹp chửa! – Một chị con gái thốt ra.

                                                                        (Nguyễn Ái Quốc)

   d) Tàu Hà Nội – Vinh khởi hành lúc 21 giờ.

   e) Thừa Thiên – Huế là một tỉnh giàu tiềm năng kinh doanh du lịch.

   a) Trong ví dụ a, dấu gạch ngang được đặt giữa cốu dùng để đánh dấu bộ phận chú thích.

   b) Trong ví dụ b, dấu gạch ngang được đặt giữa câu dùng để đánh dấu bộ phận chú thích.

   c) Trong ví dụ c, dấu gạch ngang thứ nhất dùng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật; dấu gạch ngang thứ hai dùng để đánh dâu bộ phận chú thích; dấu gạch ngang thứ ba dùng để đánh dấu ỉời nối trực tiếp của nhân vật; dâu gạch ngang thứ tư dùng để đánh dâu bộ phận chú thích.

   d) Trong ví dụ d, dấu gạch ngang dùng để nói hai từ trong một liên danh.

   e) Trong ví dụ e, dấu gạch ngang dùng để nối hai từ trong một liên danh.

Câu 2. Hãy nêu rõ công dụng của dấu gạch nối trong ví dụ dưới đây:

   Các con ơi, đây là lần cuối cùng thầy dạy các con. Lệnh từ Béc-lin là từ nay chỉ dạy tiếng Đức ở các trường vùng An-dát và Lo-ren…

                                                                                                      (An-phông-xơ Đô-đê-)

   Dấu gạch nối trong từ Béc-lin dùng để nối các tiếng trong một từ mượn từ tiếng nước ngoài.

Câu 3. Đặt câu có dùng dấu gạch ngang:

a. Nói về một nhân vật trong vở chèo Quan Âm Thị Kính.

b. Nói về cuộc gặp mặt của đại diện học sinh cả nước.

   a) Nói về một nhân vật trong vở chèo Quan Âm Thị Kính:

   Sùng bà - một con người có bản tính hung dữ - đã tàn nhẫn đuổi Thị Kính ra khỏi nhà mình, bất chấp lời kêu oan thảm thiết của nàng.

   b)  Nói về cuộc gặp mặt của đại diện học sinh cả nước:

   Trong căn phòng chính của hội trường, các đại diện học sinh - những người đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và vượt khó để vươn lên - đã hân hoan về họp mặt.