Đăng ký

Soạn bài Chính tả(Nghe -Viết) : Tiếng hò trên sông - Soạn tiếng việt lớp 3

    1.  Nghe - viết bài Tiếng hò trên sông (SGK trang 87)

  Em và bạn người đọc người viết rồi tự kiểm tra cho nhau:

   - Bài chính tả có: 4 câu.

   - Các tên riêng trong bài: Gái, Thu Bồn.

   2. Em chọn các chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống như sau

   - Chuông xe đạp kêu kính coong, vẽ đường cong.

   - Làm xong việc, cái xoong.

   3. Thi tìm nhanh viết đúng:

  - Vần ương: bướng, hướng, cương, tường

  a. Từ chỉ sự vật bắt đầu bằng “s”: sư tử, sáo, (chim) sáo, (quả) sấu, (cá) sấu, sen, sim, su su, su hào,  sông suối...

- Từ chỉ hành động, đặc điểm tính chất có tiếng  bắt đầu bằng x: xinh, xấu, xỏ, xa, xéo, xếch, xách, xô  

  b. - Từ có tiếng mang vần ươn: bươn chải, con lươn, vượn, lượn, sườn, vườn, dướn.

     -  Vần ương: bướng, hướng, cương, tường, trường, đường, ( đo) lường     xương, phương, chướng, tướng, tượng, tưởng, sướng..