Đăng ký

Soạn bài Chính tả (Nghe-Viết): Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử - Soạn tiếng việt lớp 3

CHÍNH TẢ NGHE VIẾT:

“Sự TÍCH LỄ HỘI CHỬ ĐỒNG TỬ”

(Từ “Sau khi đã về trời” đến “tưởng nhớ ông”)

   I. HƯỚNG DẪN VIẾT

   Viết đúng và trình bày đẹp đoạn văn đã cho. Chú ý viết hoa tên người, tên địa danh, chữ cái đầu câu và các tiếng, từ: hiển linh, hằng năm, mùa xuân, bãi, nô nức, làm, lễ, mô, tưởng”.

   II. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP

   Câu 2: Điền vào chỗ trống:

   a/ r, d hay gi như sau:

   Hoa giấy, giản dị, giống, rực rỡ, rải kín, làn gió.

   b/ ên hay ênh như sau:

   Lệnh, dập dềnh, lao lên, bên, công kênh, trên, mênh mông.