Câu 3 trang 124 Sách giáo khoa Sinh học 10

Đề bài

Hãy nêu vai trò của virut trong sản xuất các chế phẩm sinh học.

Hướng dẫn giải

 Nhờ kĩ thuật ghép chuyển gen ở 1 số phaơ giúp con người có thể sản xuất inteferon với số lượng lớn , giá thành hạ , cứu sống được nhiều bệnh nhân .

Tags virut gây bệnh ứng dụng của virut trong thực tiễn

Có thể bạn quan tâm