Câu 1 trang 124 Sách giáo khoa Sinh học 10

Đề bài

Phagơ gây thiệt hại cho ngành công nghiệp vi sinh vật như thế nào?

Hướng dẫn giải

 - Phagơ là virut kí sinh trên vi sinh vật. Khi vi sinh vật bị nhiễm phagơ thì chúng sẽ chết rất nhanh, tốc độ lan truyền ra quần thể vi sinh vật cũng rất nhanh.

  - Nếu trong quy trình sản xuất không an toàn, nhiễm phagơ thì vi sinh vật trong nồi lên men sẽ bị chết, phải hủy bỏ toàn bộ nồi men, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế.

Tags virut gây bệnh ứng dụng của virut trong thực tiễn

Có thể bạn quan tâm