Câu 2 trang 13 Sách giáo khoa Sinh học 10

Đề bài

ãy trình bày đặc điểm chính của giới Khởi sinh, giới Nguyên sinh và giới Nấm.

Hướng dẫn giải

- Giới Khởi sinh gồm :

* Vi khuẩn :

  + là sinh vật nhân sơ , kích thước rất nhỏ (1-5 µm)

  + sống khắp nơi trong đất , nước , không kí , trên cơ thể sinh vật khác.

  + sống hoại sinh , tự dưỡng , kí sinh.

* Vi sinh vật cổ : sống trong những điều kiện rất khắc nghiệt (chịu nhiệt độ 0 -> 100 độ C , độ muối cao tới 25%)

- Giới Nguyên sinh gồm :

  + Tảo : là sinh vật nhân thực , đơn bảo hay đa bào có sắc tố quang hợp , quang tự dưỡng , sống ở nước.

  + Nấm nhầy : là sinh vật nhân thực , cơ thể tồn tại ở 2 pha : pha đơn bào giống trùng amip và pha hợp bào là khối chất nguyên sinh nhầy chứa nhiều nhân , sống dị dưỡng , hoại sinh.

  + Động vật nguyên sinh : rất đa dạng , cơ thể gồm một tế bào có nhân thực , dị dưỡng (trùng đế giày, trùng biến hình) hoặc tự dưỡng (trùng roi).

- Giới Nấm : gồm những sinh vật nhân thực , đơn bào hoặc đa bào , cấu trúc dạng sợi , phần lớn thành tế bào có chứa kitin , không lục lạp , không lông và roi. Sinh sản hữu tính nhờ bào tử . Dị dưỡng : hoại sinh , kí sinh hoặc cộng sinh.

Các dạng nấm gồm : nấm men , nấm sợi và địa y.

Tags các giới sinh vật

Có thể bạn quan tâm