Đăng ký

Cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

150 từ Văn mẫu

Lập dàn bài cho đề 4.

   - Hoàn cảnh nhà nghèo, phải xin làm chú tiểu quét chùa.

   - Tinh thần ham học chủ động vượt khó để học tập: nép bên cửa nghe thầy giảng kinh, luôn học hỏi tìm hiểu, viết chữ trên lá, lây que xâu thành từng xâu ghim xuống đất.

   -Yêu cầu nhà vua phải có võng lọng đúng đủ nghi thức đến đón mới chịu về kinh ( ý thức tụ trọng cao)