Các thành phần biệt lập( tiếp)

Hướng dẫn giải

Câu 1. Tìm thành phần gọi - đáp trong đoạn trích sau đây và cho biết từ nào được dùng để gọi, từ nào được dùng để đáp. Quan hệ giữa người gọi và người đáp là quan hệ gì (trên - dưới hay ngang hàng, thân hay sơ)?

   Các thành phần gọi đáp: này (để gọi) vâng (để đáp). Quan hệ giữaỊ người gọi và người đáp là quan hệ trên - dưới và là quan hệ thân mật

Câu 2. Tìm thành phần gọi - đáp trong câu ca dao sau và cho biết lời gọi - đáp đó hướng đến ai.

   Thành phần gọi - đáp là Bầu ơi.  Đây là lời gọi hướng tới mọi người nói chung (bầu, bí, giàn là dụ chỉ những người trong một nước tuy khác nhau nhimg có quan hệ gắn bó khăng khít).

Câu 3. Tìm thành phần phụ chú trong các đoạn trích sau và cho biết chúng bổ sung điều gì.

   Các thành phần phụ chú là:

   a) Kể cả anh

   b) Các thầy, cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là nhăng người mẹ

   c) Những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ tới

  d) Có ai ngờ, thương thương quá đi thôi.

Câu 4. Hãy cho biết thành phần phụ chú ở mỗi câu trong bài tập 3 liên quan đến những từ ngữ nào trước đó.

   a) Kể cả anh (bổ sung cho chúng tôi, mọi người).

   b) Các thày, cô giáo, các bậc cha mẹ, đặc biệt là những người mẹ (giải thích thêm cho những người nắm giữ chia khóa cứa cánh cừa này bao gồm những ai và ai có vai trò quan trọng nhất).

   c) Những người chủ thực sự của đất nước trong thế kỉ tới (giải thích cho lớp trẻ hôm nay là ai trong tương lai).

   d) Có ai ngờ (cho thấy thái độ, ngạc nhiên của người nói - nhân vật “tôi”) và thương thương quá đì thôi (cho thấy tình cảm mến thương của người nói - nhân vật "tôi”.

Câu 5. Viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về việc thanh niên chuẩn bị hành trang bước vào thế kỉ mới, trong đó có câu chứa thành phần phụ chú.

   Học sinh tự viết đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của mình về việc thanh niên chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới, trong dó có câu chứa thành phần phụ chú.

 

Bạn muốn xem thêm với

Có thể bạn quan tâm

Soạn bài Viết bài làm văn số 6 : Văn nghị luận xã hội- Soạn văn lớp 11

Đề bài : Nhân dân ta thường khuyên nhau:                                                           Nhiễu điều phủ lấy giá gương                                                 Người trong một nước thì thương nhau cùng                                                                                  

Soạn bài Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ- Soạn văn lớp 11

           1. PHÂN TÍCH CÁCH THỨC BÁC BỎ  a. Nghệ thuật bác bò trong đoạn văn của Ghécxen Nội dung: Tác già bác bỏ một quan niệm sống không đúng sống gò bó, chật hẹp trong ngưỡng cửa nhà mình. Cách bác bỏ: Tác giả dùng lí lệ trực tiếp bác bỏ, kết hợp so sánh bằng hình ảnh sinh động gợi cảm mảnh vư

Soạn bài Tràng Giang- Soạn văn lớp 11

     1. ANH CHỊ HIỂU THẾ NÀO VỀ CÂU THƠ ĐỀ TỪ BÂNG KHUÂNG TRỜI RỘNG NHỚ SÔNG DÀI? ĐỀ TỪ ĐÓ CÓ MỐI LIÊN HỆ GÌ VỚI BỨC TRANH THIÊN NHIÊN VÀ TÂM TRẠNG CỦA TÁC GIẢ TRONG BÀI THƠ?    Đề từ tuy nằm ngoài văn bản tác phẩm, nhưng lại tập trung thể hiện nội dung tư tưởng và ý đồ nghệ thuật của tác giả. Câu t

Liên kết câu và đoạn văn

  PHÂN TÍCH SỰ LIÊN KẾT VỀ NỘI DUNG, VỀ HÌNH THỨC GIỮA CÁC CÂU TRONG ĐOẠN VĂN SAU THEO GỢI Ý NÊU Ở DƯỚI. 1. CHỦ ĐỀ CỦA ĐOẠN VĂN LÀ GÌ? NỘI DUNG CÁC CÂU TRONG ĐOẠN VĂN PHỤC VỤ CHỦ ĐỀ ẤY NHƯ THẾ NÀO? NÊU MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ ĐỂ THẤY TRÌNH TỰ SẮP XẾP CÁC CÂU TRONG ĐOẠN VĂN LÀ HỢP LÍ. 2. CÁC CÂU ĐƯỢC L

Hướng dẫn soạn bài Chó sói và cừu tong thơ ngụ ngôn của La Phongten

CÂU 1. XÁC ĐỊNH BỐ CỤC HAI PHẦN CỦA BÀI NGHỊ LUẬN VĂN CHƯƠNG NÀY VÀ ĐẶT TIÊU ĐỀ CHO TỪNG PHẦN. ĐỐI CHIẾU CÁC TÁC PHẨM ẤY ĐỂ TÌM RA BIỆN PHÁP LẬP LUẬN GIỐNG NHAU VÀ CÁCH TRIỂN KHAI KHÁC NHAU KHÔNG LẶP LẠI. Bài nghị luận văn chương này gồm có hai phần: Từ Giọng chú cừu non tội nghiệp đến và tốt bụng

Nghị luân về một tư tưởng đạo lí

   ĐỌC VĂN BẢN TRANG 36, 37 SGK NGỮ VĂN 9 TẬP 2 VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI: A VĂN BẢN TRÊN THUỘC LOẠI NGHỊ LUẬN NÀO? B VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ GÌ? CHỈ RA LUẬN ĐIỂM CHÍNH CỦA NÓ. C PHÉP LẬP LUẬN CHỦ YẾU TRONG BÀI NÀY LÀ GÌ? CÁCH LẬP LUẬN TRONG BÀI CÓ SỨC THUYẾT PHỤC NHƯ THẾ NÀO? TRẢ LỜI CÁU HỎI    a Văn

Soạn bài Các phương châm hội thoại ( tiếp ) - Soạn văn lớp 9

I. QUAN HỆ GIỮA PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI VÀ TÌNH HUỐNG GIAO TIẾP Đọc câu chuyện CHÀO HỎI truyện dân gian Việt Nam và trả lời: Câu hỏi thăm: “BÁC LÀM VIỆC VẤT VẢ VÀ NẶNG NHỌC PHẢI KHÔNG?” trong nhiều tình huống giao tiếp khác có thể được coi là lịch sự thể hiện sự quan tâm đến người khác. Nhưng ở tình h