Đăng ký

Bài mẫu: Viết thư kể về một việc tốt mà em đã làm trong thời gian qua

Bài mẫu: Viết thư kể về một việc tốt mà em đã làm trong thời gian qua

Đề bài: Viết thư cho bạn của em kể về những việc tốt mà tổ em đã làm được trong tháng vừa qua.

1. Gợi ý làm bài

Để làm được bài này, các em cần chú ý: Đọc kĩ đề bài, nhớ lại bố cục chung của một bức thư.

Xem thêm:

2. Bài tham khảo

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 6 năm 2008

Bình thân thương!

Đúng như lời hứa với Bình, tổng kết xong tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội” là mình viết thư thăm bạn ngay đấy. Tháng này, chúng mình có nhiều việc tốt đế kể cho nhau nghe, phải không ?

Tháng thi đua vừa qua, các bạn đã làm được những việc gì tốt để lấy thành tích chào mừng Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam? Bạn nhớ báo tin cho mình biết với nhé.

Riêng tổ của mình cũng đã làm được nhiều việc tốt lắm đó Bình ạ. Mình kể một vài việc tiêu biểu cho Bình nghe thôi, Ngay từ ngày đầu của đợt thi đua, tổ chúng mình đã họp lại và bàn cụ thể các việc cần phải làm. Các bạn hăng hái lắm. Các bạn đưa ra những việc làm thật bổ ích. Hay nhất là các bạn đã phân công rất cụ thể công việc cho từng người thực hiện trong tháng. Cuối tháng, chúng mình đã tổng kết lại thành tích. Thành tích tiêu biểu của tổ mình được thể hiện qua kết quả học tập và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Cả tháng, tổ mình không có bạn nào bị điểm 8 hết. Tất cả điểm ở các môn học đều đạt từ 9 trờ lên. về hoạt động đền ơn đáp nghĩa thì chúng mình đã có hai buổi lao động. Một buổi đến giúp gia đình chú thương binh ở gần trường và một buổi đến giúp gia đình bà mẹ Việt Nam anh hùng. Cảm động lắm Bình ạ. Chúng mình không chỉ đến quét dọn, nấu cơm, rửa chén giúp gia đình mà chúng mình còn đem đến cho chú thương binh, cho bà mẹ Việt Nam anh hùng những lời ca ca ngợi công ơn của những người đã anh dùng hi sinh, của những người con để lại ngoài mặt trận cả một phần cơ thể của mình. Nghe chúng mình hát, bà mẹ, chú thương binh cùng nhừng thành viên trong gia đình đều rưng rưng nước mắt vì cảm động. Lúc chúng mình ra về, mọi người trong gia đình như không muốn xa chúng mình vậy. Mình mải kể thành tích của tổ mình cho bạn nghe. Mình dừng bút nhé. Minh chờ thư Bình và thành tích của các bạn. Nhớ ghi thư cho mình.

Bạn của Bình

Sơn

Cao Thái Sơn