Đăng ký

Bài 3 trang 50 SGK Sinh học 10

Đề bài

Tại sao muốn giữ rau tươi, ta phải thường xuyên vảy nước vào rau.

Hướng dẫn giải

Muốn giữ rau tươi ta phải thường xuyên vảy nước vào rau vì khi vảy nước vào rau, nước sẽ thẩm thấu vào tế bào làm tế bào trương lên khiến rau tươi, không bị héo.