Đăng ký

Bài 2 trang 50 SGK Địa lí 11

Đề bài

Dựa vào bảng 7.1, hình 7.5 và nội dung bài học trong SGK, hãy chứng minh rằng: EU là trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới.

Hướng dẫn giải

EU là một trong ba trung tâm kinh tế hàng đầu trên thế giới cùng với Hoa Kì và Nhật Bản.

- EU có GDP là 12 690,5 tỉ USD, cao hơn 1,1 lần so với Hoa Kì và 2,8 lần so với Nhật Bản.

- Tỉ trọng xuất khẩu trong GDP là 26,5%, tới  cao gấp 3,8 lần so với Hoa Kì và 2,2 lần so với Nhật Bản.

+ Trong xuất khẩu của thế giới, EU chiếm tỉ trọng cao nhất (37,7%), cao hơn Hoa Kì 4,2 lần và gấp 6 lần so với Nhật Bản.

- EU chỉ chiếm 7,1% dân số và 2,2% diện tích thế giới nhưng đang dẫn đầu về hoạt động  thương mại, chiếm:

+ 31% trong tổng GDP thế giới.

+ 37,7% trong tổng xuất khẩu.

+ 26% sản lượng sản xuất ôtô.

+ 59% viện trợ phát triển thế giới.

+ 19% trong tiêu thụ năng lượng thế giới.